Jesus, jeg elsker deg!
 

grunnskole


Grunnskole.info - nyttig for ungdomsskolen og barneskolen

Grunnskole.info gir deg nyttig info til bruk i undervisningen i ungdoms- og barneskolen.

POINTS: 10410
 
 

Stavanger Kristne Grunnskole - STAVANGER

Stavanger Kristne Grunnskole, Adresse:Adjunkt Hauglandsgate 52 - 4022 Stavanger, Telefon:51564220

POINTS: 10170
 
 

Farsund Kristne Grunnskole

Farsund Kristne Grunnskole

POINTS: 10150
 
 

Kunnskapsdepartementet - regjeringen.no

Kunnskapsdepartementet ('KD) har ansvaret for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, høyere utdanning og forskning.

POINTS: 5460
 
 

Udir.no - Utdanning

Utdanningsdirektoratet er en etat for barnehage, grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Arbeidsfeltet vårt er bredt, og spenner fra læreplaner og rammeverk, eksamen og analyser til regelverk og tilsyn.

POINTS: 5430
 
 

WOW Fabrikken

WOWfabrikken tilbyr tilpassede workshops, foredrag og veiledningsprosjekter med Lage Thune Myrberget. Han er spesialisert innen estetisk arbeidsmetode med særlig fokus på bruk av digitale tjenester, verktøy og ny teknologi. Hvordan øker vi elevenes læringsutbytte og læreres faglige utvikling? Målgruppe er grunnskole, kulturskole og høyere utdanning.

POINTS: 5245
 
 

Myre skole

Grunnskole i Øksnes kommune

POINTS: 5240
 
 

Arbeid med ord læremidler

Vi er et forlag som distribuerer undervisningsmateriell beregnet på barn, ungdom og voksne med lærevansker. Vi har gjennom mange år hatt fokus på å utvikle produkter for å avhjelpe problemene som elever med lese- og skrivevansker har. Vi leverer direkte fra forlag til grunnskolen, videregående og voksenopplæring.

POINTS: 5225
 
 

Eigersundskolen

Hjemmeside for grunnskolene i Eigersund kommune.

POINTS: 5210
 
 

Cappelen Damm Undervisning

Cappelen Damm Undervisning tilbyr fagbøker, lærebøker og digitale ressurser til barnehage, grunnskole, videregående, voksenopplæring, høgskole, universitet og profesjon.

POINTS: 5190
 
 

Kortreist Gjestebud

Kortreist gjestebud, Tingvoll, Tingvoll barne og ungdomskole, TBU, matauk, matkulturpris, Ingrid Espelid Hovig, Christin Løkke Hagen, Bioforsk Økologisk, grunnskole, Kirsty McKinnon, undervisningsopplegg

POINTS: 5180
 
 

Eigersundskolen

Hjemmeside for grunnskolene i Eigersund kommune.

POINTS: 5130
 
 

St. Paul skole - Bergen

En katolsk grunnskole i Bergen. A Catholic primary and lower secondary school in Bergen, Norway. Hjemmesidene inneholder mange bilder, vår skoleavis, Pulteposten, informasjon om skolen, artikler om katolske skoler og om friskoler i Norge.

POINTS: 5105
 
 

Voksenopplæringssenteret

Voksenopplæringssenteret i Bærum Kommune, norsk, norskundervisning, grunnskole, spesialundervisning, 50 timer samfunnsku

POINTS: 5090
 
 

Privatundervisning Oslo, Bergen & Stavanger | Golden Academy

Golden Academy tilbyr privatundervisning, gruppeundervisning og eksamensforberedelser for grunnskole og vgs . Les mer

POINTS: 5070
 
 

BroAschehoug.no

Kompetanseutvikling for ansatte i barnehage, grunnskole og videregående skole. Inspirerende og viktige kurs for ansatte i barnehage og SFO/Aktivitetsskolen.

POINTS: 5055
 
 

Digitale læringsressurser - Dammskolen.no

Digitale læringsressurser tilrettelagt for grunnskole og videregående skole

POINTS: 5015
 
 

SVARSTAD LIBRIS

Svarstad LIBRIS har to senterbokhandler på AskimTorget og på Spydeberg Torg. Vi har et bredt utvalg av alle typer litteratur og satser spesielt på bøker til Grunnskole og Videregående skole.

POINTS: 5005
 
 

EVINA, etter- og videreutdanning i naturfag

EVINA er et prosjekt som tilbyr nettbasert etter- og videreutdanning i naturfag for lærere i grunnskolen og videregående skole.

POINTS: 5000
 
 
Google - fra detaljerte data

Her finner du selskap, produkt, idé

raskt og uten duplikater

Innholdsfortegnelsen over Internett

mer enn du tror
 


Norsk


Bergen

Drammen

Fredrikstad

Oslo

Stavanger

Trondheim

©