Jesus, jeg elsker deg!
 

virksomhet


Frivillig virksomhet - regjeringen.no

Norge er på verdenstoppen i frivillighet. Halvparten av den voksne befolkningen gjør en frivillig innsats

POINTS: 10305
 
 

Alt i vår virksomhet handler om kommunikasjon og etikk

Vi trener på modige møter og nødvendige samtaler. Vi underviser, veileder og styrker både ledere og ansatte. Vi bygger gode og verdibevisste samhandlingskulturer.

POINTS: 10160
 
 

Egen Virksomhet

Egen virksomhet hjelper deg med nye inntekter!

POINTS: 10150
 
 

Salg av bedrift, selskap, aksjeselskap og virksomhet - DHT Corporate Services

Salg av bedrift, salg av selskap, salg av aksjeselskap og salg av virksomhet. Verdivurdering av bedrift, selskap, aksjeselskap og virksomhet. Verdsettelse av bedrift, selskap, aksjeselskap og virksomhet. Salg av AS. Verdivurdering AS. Verdsettelse av AS. DHT Corporate Services hjelper deg

POINTS: 10060
 
 

RIF

Rådgivende Ingeniørers Forening ('RIF) er en frittstående bransjeforening for kunnskapsbedrifter med virksomhet innenfor rådgivning, planlegging og prosjektledelse i bygg- og anleggsektoren

POINTS: 6535
 
 

Hydro i Norge - Hydro i Norge

Hydro er en global leverandør av aluminium med virksomhet i hele verdikjeden fra bauksitt utvinning til produksjon av valsede aluminiumprodukter og byggsystemer. Selskapet sysselsetter 13.000 mennesker i mer enn 50 land.

POINTS: 6045
 
 

Norsk Lymfødemforening - vi er der for Norges lymfødemikerer

Norsk Lymfødemforening rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet for lymfødem.

POINTS: 5690
 
 

Lofotkraft | Trygger hverdagen – investerer i framtiden

Lofotkraft AS er et heleid datterselskap av Lofotkraft Holding AS. Selskapets formål er virksomhet tilknyttet overføring av elektrisk energi, og annet som står i forbindelse med dette. Selskapet eier og driver regionalnettlinjene til og i Lofoten, samt distribusjonsnettet i konsesjonsområdet. Selskapet har også ansvaret for vakt og beredskap i elektrisitetsnettet i Lofoten.

POINTS: 5540
 
 

Foreningen for blødere i Norge ('FBIN)

Foreningens formål er å utøve en rådgivende, opp­lysende og hjelpende virksomhet til alle blødere og deres familier, spre kunn­skap om blødersykdommene til

POINTS: 5530
 
 
Google - fra detaljerte data

Her finner du selskap, produkt, idé

raskt og uten duplikater

Innholdsfortegnelsen over Internett

mer enn du tror
 


Norsk


Bergen

Drammen

Fredrikstad

Oslo

Stavanger

Trondheim

©