Jesus, jeg elsker deg!
 

funksjonshemmede


Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner | SAFO

SAFO er en sammenslutning av fire interessepolitiske organisasjoner for og av mennesker med nedsatt funksjonsevne: Foreningen Norges Døvblinde, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Norges Handikapforbund og Norges Blindeforbund.

POINTS: 10310
 
 

Friskus Idrettslag — Omvendt integrering i praksis Å tilrettelegge aktiviteter for funksjonshemmede på en slik måte at også funksjonsfriske fi nner glede i å delta lar seg gjennomføre i praksis .Vi ser muligheter for alle

Omvendt integrering i praksis Å tilrettelegge aktiviteter for funksjonshemmede på en slik måte at også funksjonsfriske fi nner glede i å delta lar seg gjennomføre i praksis .Vi ser muligheter for alle

POINTS: 10125
 
 

Handinor AS - Fritidsutstyr for funksjonshemmede barn, ungdom og voksne

Handinor - Produksjon og spesialtilpassing av tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede. Hovedproduktene er sports-/fritidsutstyr.

POINTS: 10105
 
 

Forside - Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede er et rådgivende organ for offentlige instanser og institusjoner, særlig departementene og statsforvaltningen for øvrig.

POINTS: 10080
 
 

IT Funk - IT for funksjonshemmede (''IT Funk)

IT Funk er Norges forskningsråds prosjekt IT for funksjonshemmede

POINTS: 10075
 
 

Norges Rytterforbund

Norges Rytterforbund ('NRYF) omfatter syv ulike grener: Sprang, dressur, feltritt, distanse, kjøring, voltige og islandshest. Funksjonshemmede ryttere hører også inn under NRYF.

POINTS: 5485
 
 

Inkluderende internettportal www.handicapsiden.no

www.handicapsiden.no er en inkluderende internettportal med linker til norske og internasjonale websider innen: Helse, Medisin, Sykdom, Skade, Lover og regler, produkter for hjelpemidler og andre tjenester m.m. En nisjeportal, samt en veiviser for folk flest, men handikappede og funksjonshemmede er et prioritert felt. Det skal være en brukervennlig portal, hvor det er lett å finne frem til det...

POINTS: 5195
 
 

Hjelpemiddelmagasinet Ergostart - Når du har behov for hjelpemidler

Norges møteplass for Hjelpemidler til funksjonshemmede og eldre

POINTS: 5180
 
 

Hjem

Trønderbrazz er et korps for psykisk utviklingshemmede og funksjonshemmede Trøndelag. Vi øver på Sverresborg skole i Trondheim.

POINTS: 5130
 
 

Fredly Produkter AS

Hjelpemidler for funksjonshemmede, Helse, sport og fritid, Enklereliv

POINTS: 5125
 
 

Media Lunde Tollefsen - MediaLT

MediaLT satser på opplæring, utvikling og tilrettelegging innen IT for funksjonshemmede

POINTS: 5100
 
 
Google - fra detaljerte data

Her finner du selskap, produkt, idé

raskt og uten duplikater

Innholdsfortegnelsen over Internett

mer enn du tror
 


Norsk


Bergen

Drammen

Fredrikstad

Oslo

Stavanger

Trondheim

©