Jesus, jeg elsker deg!
 

kompetanseutvikling


Hjem - Kompetanseutvikling Grenland AS

Kompetanseutvikling Grenland AS

POINTS: 10390
 
 

Etisk Kompetanseutvikling - Forsiden

Etisk Kompetanseutvikling er et konsulentfirma som tilbyr tjenester innen ledelse, entreprenørskap og næringsutvikling, handel og miljø basert på Hans Nielsen Hauges etiske tenkning

POINTS: 10050
 
 

Brenna Kompetanseutvikling A/S

Informasjon om Brenna Kompetanseutvikling A/S aktivitet

POINTS: 10010
 
 

DUG kompetanseutvikling

DUG Kompetansedata gir deg bedre leveringsvne og tillit i markedet. Vi hjelper våre kunder med å rekruttere og utvikle kompetanse på en bedre måte.

POINTS: 10000
 
 

Møteplass for erfarings- og kompetanseutvikling, kunnskap & forskning

Norsk Styreforum skal være bindeledd mellom virksomheter og akademiske miljøer for utvikling og fremme av styrearbeid.

POINTS: 10000
 
 

Møteplass for erfarings- og kompetanseutvikling, kunnskap & forskning

Norsk Styreforum skal være bindeledd mellom virksomheter og akademiske miljøer for utvikling og fremme av styrearbeid.

POINTS: 10000
 
 

Spesialister innen rekruttering og kurs/kompetanseutvikling

rekruttering, stilling ledig, jobbsøk, kandidater

POINTS: 10000
 
 

Tannlege på Kolbotn - O3-Klinikken AS - gode priser

O3-Klinikken er en moderne Tannlege på Kolbotn med fokus på de 4 K'er -Kundebehandling, Kvalitet, Kompetanseutvikling og Konkurransedyktige priser

POINTS: 5510
 
 

Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT ('Difi) skal fornye og utvikle offentlig sektor og jobber særlig innenfor områdene anskaffelser, kompetanseutvikling , organisering og virkemiddelbruk i forvaltningen, brukerretting, klart språk, fellesløsninger og IKT-samordning, digitalt førstevalg, kvalitet på nett, universell utforming av IKT-løsninger, arkitekturprinsipper og standardisering.

POINTS: 5350
 
 

Nasjonal ROP-tjeneste

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse ('ROP) har som målsetning å sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet rusproblemer og psykiske problemer.

POINTS: 5270
 
 

Nasjonal ROP-tjeneste

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse ('ROP) har som målsetning å sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet rusproblemer og psykiske problemer.

POINTS: 5255
 
 

ROP-TV

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse ('ROP) har som målsetning å sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet rusproblemer og psykiske problemer.

POINTS: 5160
 
 

Gauldalsregionen

Et samarbeid om kompetanseutvikling innen barnehage og grunnskole. Holtålen, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Røros

POINTS: 5130
 
 

Senter for Omsorgsforskning, Midt-Norge

Senter for omsorgsforskning Midt-Norge legger vekt på omsorgsutfordringer, kompetanseutvikling og formidling i kommuner. Sentret skal være en nasjonal,

POINTS: 5080
 
 

SOSCON - Institutt for krisehåndtering

SOSCON har arbeidet nasjonalt og internasjonalt siden 1986 med kompetanseutvikling, forskning og utdanningsprogrammer om hvorledes ta vare på den psykiske helsen ('psykisk stress- og krisehåndtering) etter sterke hendelser, i forhold til jobb og hjem

POINTS: 5070
 
 

SOSCON - Institutt for krisehåndtering

SOSCON har arbeidet nasjonalt og internasjonalt siden 1986 med kompetanseutvikling, forskning og utdanningsprogrammer om hvorledes ta vare på den psykiske helsen ('psykisk stress- og krisehåndtering) etter sterke hendelser, i forhold til jobb og hjem

POINTS: 5070
 
 

ROPbruker

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse ('ROP) har som målsetning å sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet rusproblemer og psykiske problemer.

POINTS: 5065
 
 

DGM (''Dangerous Goods Management)

DGM er et selskap som har spesialisert seg på kompetanseutvikling innen farlig gods

POINTS: 5065
 
 

BroAschehoug.no

Kompetanseutvikling for ansatte i barnehage, grunnskole og videregående skole. Inspirerende og viktige kurs for ansatte i barnehage og SFO/Aktivitetsskolen.

POINTS: 5055
 
 
Google - fra detaljerte data

Her finner du selskap, produkt, idé

raskt og uten duplikater

Innholdsfortegnelsen over Internett

mer enn du tror
 


Norsk


Bergen

Drammen

Fredrikstad

Oslo

Stavanger

Trondheim

©